Adatkezelési politika és sütik kezelése

Az aktuális adatkezelési szabályozás (Általános adatvédelmi szabályozás No. 679/2016, GDPR art. 13) előírásainak eleget téve, ez a weboldal tiszteletben tartja és megvédi a látogatók és felhasználók bizalmas adatait, megteszi a szükséges és arányos lépéseket annak érdekében, hogy a felhasználók jogai ne sérüljenek.
Ez az adatkezelési politika kizárólag az ezen weboldallal kapcsolatos online tevékenységeket érinti, a weboldal látogatói és felhasználói vonatkozásában. Nem alkalmazható a weboldalon túl más csatornákon keresztül gyűjtött információkra. Jelen adatvédelmi politika maximális átláthatóságot biztosít annak tekintetében, hogy ez a weboldal milyen információkat gyűjt, és hogyan használja fel azokat.

Az adatok felhasználásának jogalapja

Ez a weboldal beleegyezésen alapuló adatokat dolgoz fel. Az adatok megadása és ezáltal az adatok gyűjtését és feldolgozását engedélyező beleegyezés opcionális. A felhasználó megtagadhatja a beleegyezést, és bármikor visszavonhatja a korábbi beleegyezését. Mindazonáltal a beleegyezés megtagadása lehetetlenné teszi bizonyos szolgáltatások igénybe vételét, és nehezítheti a weboldalon történő navigációt. 2018. május 25-től (a GDPR által érintett adatok tekintetében) az adatkezelő jogos érdekében a weboldal adatokat dolgoz fel. A felhasználó beleegyezésére van szükség a promóciós anyagok küldéséhez is (az adatokat a weboldal gyűjti, de külső felhasználásra kerül).

Az adatok gyűjtése és annak célja

Mint minden más weboldal, ez is log-fájlokat használ, melyek automatikus adatgyűjtést végeznek a felhasználók látogatásai során. A gyűjtött információk a következők lehetnek:

- IP-címek;
- A webböngésző típusa és a felhasználó eszközének paraméterei, melyek a weboldalhoz csatlakozás szempontjából fontosak;
- Az internet szolgáltató neve;
- A weboldal látogatásának dátuma és időpontja;
- A látogató belépésének (ajánlás) és a weboldal elhagyásának ideje;
- Kattintások száma (ha történt);
- Keresztnév, vezetéknév, mobiltelefon szám, email;
- Cégnév
- Ipari adatok a teszthez
A fenti információk feldolgozása automatikusan és kizárólag aggregát formában történik. Ennek célja a weboldal megfelelő működésének monitorozása, másrészt biztonsági okok indokolják. (2018. május 25-től ezeket az információkat az adatkezelő jogos érdekből is feldolgozhatja).
Biztonsági okokból (kéretlen levél szűrők, tűzfalak, vírus detektálás) az automatikusan rögzített adatok személyes adatokat is tartalmazhatnak, például IP-címet, melyek - a hatályos jogszabályokkal összhangban – felhasználhatók a weboldalt vagy a felhasználókat károsítani szándékozó támadások elhárítására, vagy más bűncselekménynek minősülő kártékony tevékenységek megakadályozására. Ezeket az adatokat nem használják a felhasználók azonosítására vagy profilozásra, kizárólag a weboldal és felhasználóinak védelmére. (2018. május 25-től ezeket az információkat az adatkezelő jogos érdekből is feldolgozhatja).
A kapott adatok az csak ARS Srl weboldalán kínált szolgáltatások során kerülnek felhasználásra:
- Kapcsolatfelvételi igénylésekre adott válaszok
- Ingyenes teszt igénylésekre adott válaszok
A weboldal működtetése közben gyűjtött adatokat csak a meghatározott célokra használják fel, és csak addig tárolják őket, amíg a nevezett tevékenységek lezajlanak, vagy amíg az adatok törlésére kérés nem érkezik.

Az adatkezelő

A hatályban levő jogszabályok értelmében, az adatkezelő az ARS Srl, Via Gianbattista Vico, 7, 52100 Arezzo (AR), az ideiglenesen kinevezett jogi képviselő személyében.

Adatok továbbítása másik félnek

A weboldal által gyűjtött adatok az ARS-től sohasem kerülnek harmadik fél kezébe, hacsak nem a jogi szervektől vagy az állami hivataloktól érkező jogos adatigénylés következtében. Az ARS alkalmazottai és együttműködő partnerei, akik az adatok feldolgozására jogosultak, hozzáférhetnek a gyűjtött személyes adatokhoz. Ilyen személy a tárhely szolgáltatónál – az ARS adatfelügyelője által kijelölt – weboldal készítője, ezért ugyanazok a kötelmek vonatkoznak rá, mint az adatkezelőre. Az adatkezelő benyújtott kérvény alapján köteles megadni a fent említett személyek listáját.

Az adatfeldolgozás helye

A weboldal által gyűjtött adatok feldolgozása a tárhely szolgáltató adatközpontjában történik. A tárhely szolgáltató jogosult az adatok feldolgozására, a feldolgozást az adatkezelő megbízásából végzi, az európai gazdasági övezetben található, és az európai szabályozásokat betartva működik.

Sütik kezelése

Ahogy más weboldalak esetében is megszokott, ez a weboldal is használ sütiket, olyan kis szövegfájlokat, melyek segítségével tárolhatók az oldal látogatójának preferenciái. Ezekkel javítható a weboldal működése, automatizált folyamatokkal (pl. bejelentkezés, a weboldal nyelve) egyszerűsíthető a navigáció, és elemezhető a weboldal használata. A Google Analytics sütik anoním formában gyűjtik az adatokat, mégpedig a következőképpen:
• Egy süti, amely azonosítja a weboldal látogatóját. Két évig tárolják, többek között egy egyedi kóddal azonosítja a látogatót. Az oldalt felkereső személyeket (egyedi látogató) a Google Analytics úgy számlálja, hogy az utma adatokat megszámolja.
• Az _utmb és az _utmc sütik a munkamenetet (látogatást) azonosítják. A Google Analytics az időre vonatkozó mutatószámokat kalkulál belőlük, tehát hogy a látogató mennyi időt töltött az oldalon. Akkor nullázódnak le, amikor a webböngészőt becsukjuk, vagy amikor a webhelyet elhagyjuk.
• Egy süti, amely azonosítja a forgalom forrását. Információt gyűjt az oldal látogatásának eredetéről (keresőből indított keresés, link egy másik weboldalról, online kampány, stb.). Hat hónapig tárolódik.
• Egy süti, amely az egyedi változók lekövetését segíti. Tárolási ideje attól függ, hogy az egyedileg beállítható változók (oldal, munkamenet, látogató) milyen paraméterekkel rendelkeznek.
A weboldal meglátogatásával a látogató kifejezi beleegyezését a sütik használatába.

A sütik kikapcsolása

A sütik az aktuálisan használt webböngészőhöz kötődnek, és a böngészőből kikapcsolhatók, így megtagadható/visszavonható a sütik használatára vonatkozó engedély. Fontos szem előtt tartani azonban, hogy a sütik kikapcsolása megakadályozhatja a weboldal bizonyos funkcióinak megfelelő használatát.

Közösségi média plugin-ok

Ez a weboldal plugin-okat és/vagy gombokat is tartalmaz a közösségi hálózatokhoz, hogy kényelmesen megoszthassunk artalmakat a közösségi kapcsolatainkkal. A felhasználó adatainak védelmében ezeket a plugin-okat úgy programozták, hogy a weboldal eléréséhez nem használhat sütiket. A közösségi hálózatok által igényelt sütik csak akkor aktiválódnak, ha a felhasználó saját döntése alapján használja a plugin-t. Fontos megjegyezni, hogy ha a felhasználó a közösségi médiába bejelentkezve navigál jelen weboldalon, ezzel beleegyezeik abba, hogy jelen weboldal sütiket küldjön. Ez minden esetben így van, ha a felhasználó jelen weboldalra a közösségi médiában használt profiljával jelentkezik be. A plugin által gyűjtött és felhasznált információ tekintetében a közösségi hálózat ide vonatkozó adatvédelmi politikája a mérvadó.

Biztonsági intézkedések

Ez a weboldal az adatokat jogszerűen és korrekt módon használja fel, és biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, adat kiadást, módosítást, vagy adatok jogosulatlan megsemmisítését. A feldolgozás elektronikus és/vagy telematikus eszközökkel történik, a rendszerezési és logikai módszereket kizárólag a megadott céllal használják. Az adatkezelőn felül bizonyos esetekben a weboldal kialakításában részt vevő más személyek (adminisztrációs személyzet, értékesítők, marketingesek, jogászok, weblapszerkesztők) is hozzájuthatnak az adatokhoz, illetve más külső személyek (harmadik fél által nyújtott műszaki szolgáltatásokat végző személyek, futár szolgálatok, tárhely szolgáltatók, IT cégek, kommunikációs ügynökségek).

A felhasználó jogai

A felhasználó a GDPR-ről szóló 679/2016 számú európai szabályozás és a nemzeti előírások alapján, az azokban foglalt módokon és kereteken belül a következő tevékenységekre jogosult:
• Megerősítést kérhet a róla gyűjtött személyes adatokról (hozzáférési jog);
• Megismerheti az adatok forrását;
• Jogosult arra, hogy közérthető értesítéseket kapjon;
• Megismerheti az adatfeldolgozás logikáját, módszereit és célját;
• Kérvényezheti a jogosulatlanul feldolgozott adatok frissítését, helyesbítését, integrációját, törlését, anonimizálását, letiltását olyan adatok esetében is, melyek tárolása az eredeti cél érdekében szükségtelen;
• Beleegyezés alapú feldolgozás esetében jogosult arra, hogy az adathordozó költségét kifizetve megkapja az adatkezelőnek adott információkat. Ezt egy adatfeldolgozó számára érthető és az elektronikus eszközök által általánosan használt, struktúrált formában kell rendelkezésére bocsájtani;
• Joga van ahhoz, hogy pusztán automatikus adatfeldolgozás és profilozás következtében ne hozzanak róla döntést, amely az adathoz tartozó személyre vonatkozóan jogi vagy más jelentős következménnyel jár.
• Jogában áll az Olasz Adatvédelmi Hatósághoz panaszt benyújtani;
• Általánosságban minden jogát gyakorolhatja, melyeket a GDPR 15-22. cikkelyei leírnak
A kérelmeket az adatkezelő felé kell benyújtani.
Amennyiben az adatokat az adatkezelő jogos érdekei alapján dolgozták fel, az adatokhoz tartozó személy jogai továbbra is fennállnak (kivéve a jog átruházás joga, amelyet nem szabályoz a törvény), magyarán jogában áll megtiltani az adatok feldolgozását. Ezt az az adatkezelőnek küldött kérvénnyel teheti meg.

Frissítések

Rev. 00- Ez az irányelv 2018. szeptemberében frissült a GDPR-t leíró 101/18 törvény erejű rendelet alapján.
Rev.01 – Ez az irányelv 2020. júliusában frissült a hírlevél bevezetésével.